Aanpak

Een plan van aanpak voor een website is vaak heel uitgebreid, met bijvoorbeeld doelgroepen onderzoek, gewenste functionaliteiten en technische implementatie. 

Een veel voorkomende plan van aanpak voor een website ziet er als volgt uit:

  • Inventarisatie van wensen
  • Opstellen strategie
  • Creatief ontwerp
  • Technisch Ontwerp
  • Uitvoering
  • Opzetten backoffice
  • Testen

In bovenstaande aanpak is vooral gekeken naar de wensen van het bedrijf, en naar de technische invulling. Maar waar het bij een succesvolle website om draait is juist wat de markt wil: goede informatie.

1 Na een kennismakings-gesprek maken wij een plan van aanpak waarin wij uw wensen opnemen. Wij zullen dit met u bespreken en onderbouwen. Zodra het plan van aanpak overeenkomt met uw wensen zal een passende offerte voor u opgemaakt worden, waarin dit alles ook weer naar voren zal komen.


2Zodra u akkoord bent met de door ons opgestelde offerte zullen wij starten met het eerste ontwerp van uw nieuwe website. Afhankelijk van uw wensen en het budget kan het zelfs zo zijn dat één van onze ontwerpers fysiek bij u langs komt om een nog beter beeld bij de uitstraling van de organisatie te krijgen.


3 Als de ontwerpfase is afgerond en goedgekeurd door u. Dan zullen wij gaan starten met de ontwikkeling van uw nieuwe website. Er zal veel werk verricht worden aan de achterkant van uw website, dit kost tijd. De duur hiervan is afhankelijk van het gekozen ontwerp. Als het ontwerp klaar is zal deze uitvoerig getest worden.